પાછલી અવસ્થા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાછલી અવસ્થા

  • 1

    ઘડપણ.