પાછળ પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાછળ પડવું

  • 1

    પછવાડે રહેવું.

  • 2

    ખંતપૂર્વક મંડ્યા રહેવું.

  • 3

    પીછો પકડવો.