પાછળ મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાછળ મૂકવું

  • 1

    -ની આગળ જવું.

  • 2

    બીજા કરતાં વધી જવું.