પાછી લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાછી લાગવી

  • 1

    મોત આવવું.

  • 2

    નુકસાન થવું.