પાછું નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાછું નાખવું

  • 1

    ઊલટી કરવી.