પાછું પગલું ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાછું પગલું ભરવું

  • 1

    ખચકાવું.

  • 2

    પલાયન કરવું.