પાછું ફરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાછું ફરવું

  • 1

    પૂંઠ ફેરવવી.

  • 2

    પાછું આવવું.