પાછું વળીને (વાળીને) જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાછું વળીને (વાળીને) જોવું

  • 1

    પાછળ શું છે તે જોવું; વિચાર કરવો.