પાંજરાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંજરાં

નપુંસક લિંગ બહુવયન​

  • 1

    કાંધાંપાંજરાં; કરેલાં કાંધાં ચૂકતે ન થાય તો વ્યાજ સાથે તેનાં ફરી કાંધાં કરવાં તે.