પાટલા ઉપર ધૂળ નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટલા ઉપર ધૂળ નાખવી

  • 1

    મૂળાક્ષર લખતાં શીખવું.