પાટલા ફાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટલા ફાડવા

  • 1

    નવરા બેસી નખ્ખોદ વાળવું.

  • 2

    ભણવામાં બેકાળજી રાખવી.