પાટલા મૂંડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટલા મૂંડવા

  • 1

    નવરાં બેસી નખ્ખોદ વાળવું.