પાટલા માંડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટલા માંડવા

  • 1

    જમવા માટે આસન ગોઠવવાં.