પાટલી વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટલી વાળવી

  • 1

    કપડાની કે ધોતિયાની પાટલી કરવી.