પાટલો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટલો મૂકવો

  • 1

    જમણ માટે આસન ગોઠવવું.