પાટા બાંધવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટા બાંધવા

  • 1

    કાન ભંભેરવા; આડુંઅવળું સમજાવી ભમાવવું.

  • 2

    ભમાઈ જવું; ન સૂઝવું.