પાટિયાં ઊંચકાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટિયાં ઊંચકાવાં

  • 1

    ધંધામાં ખોટ આવવી; દુકાન બંધ કરવી પડવી.