પાટિયાં રંગાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટિયાં રંગાવાં

  • 1

    ખૂબ માર પડવો.

  • 2

    ઘણી નુકસાનીમાં આવવું.