પાટિયાં વાળી દેવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટિયાં વાળી દેવાં

  • 1

    કામ બંધ કરવું; ભાંગી પડવું.