પાટિયું ચોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટિયું ચોડવું

  • 1

    નામવાળું પાટિયું લટકાવવું; જાહેરાત કરવી.