પાટિયું લટકાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટિયું લટકાવવું

  • 1

    નામવાળું પાટિયું લટકાવવું; જાહેરાત કરવી.