પાટી ઉકેલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટી ઉકેલવી

  • 1

    ખાટલાની પાટી છૂટી કરવી.