પાટી ઉપર ધૂળ નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટી ઉપર ધૂળ નાખવી

  • 1

    નિશાળે જવું.