પાટી છોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટી છોડવી

  • 1

    ખાટલાની પાટી છૂટી કરવી.