પાટી ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટી ભરવી

  • 1

    ખાટલા પર પાટી ગૂંથવી.