પાટી વાળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટી વાળવી

  • 1

    પાધર કરવું; ઉજ્જડ કરવું.