પાટો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટો કરવો

  • 1

    પાટાપિંડી-મલમપટ્ટી કરવી.