પાટો ગોઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટો ગોઠવો

  • 1

    મેળ મળવો; ફાવટ આવવી.