પાટો ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટો ચડવો

  • 1

    ઠેકાણે પડવું.

  • 2

    ફાવતું આવવું.