પાટો ચડાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટો ચડાવવો

  • 1

    ચક્ર ઉપર પાટો લઈ જવો.

  • 2

    'પાટો ચડવો'નું પ્રેરક.