પાટો બાઝવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટો બાઝવો

  • 1

    ઠીક ગોઠવાવું; પાટો ગોઠવો.