પાટો લગાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાટો લગાવવો

  • 1

    ઘા વગેરેને લૂગડાની પટ્ટીથી વીંટીને બાંધી દેવાં.