પાઠશાલા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાઠશાલા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નિશાળ.

  • 2

    ઊંચા પ્રકારના શિક્ષણની શાળા; મહાવિદ્યાલય.

  • 3

    સંસ્કૃત શીખવવાની શાળા.