પાઠ શીખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાઠ શીખવો

  • 1

    શીખવાનું મળવું; ખો ભૂલવી.

  • 2

    સજા થવી.