ગુજરાતી માં પાડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પાડ1પાડ2પાડ3પાડ4

પાંડુ1

વિશેષણ

 • 1

  ફીકું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં પાડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પાડ1પાડ2પાડ3પાડ4

પાંડુ2

પુંલિંગ

 • 1

  એક રોગ; કમળો.

ગુજરાતી માં પાડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પાડ1પાડ2પાડ3પાડ4

પાંડુ3

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  પાંડવોના પિતા.

ગુજરાતી માં પાડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પાડ1પાડ2પાડ3પાડ4

પાડું4

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ભેંસનું બચ્ચું.

મૂળ

दे. पड्डय

ગુજરાતી માં પાડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પાડ1પાડ2પાડ3પાડ4

પાડ

પુંલિંગ

 • 1

  ઉપકાર; આભાર.

મૂળ

સર૰ दे. पाडहुक= જામીન

ગુજરાતી માં પાડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પાડ1પાડ2પાડ3પાડ4

પાડ

પુંલિંગ

સુરતી
 • 1

  સુરતી સોનીની કામ કરવાની જગા.

મૂળ

सं. पाटक; प्रा. पाड्य, पाढ; સર૰ हिं. पाढ

ગુજરાતી માં પાડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પાડ1પાડ2પાડ3પાડ4

પાડ

પુંલિંગ

 • 1

  સમતા; સરખાપણું.

 • 2

  ભાવ; કિંમત.

મૂળ

સર૰ म.; का. पाडु

ગુજરાતી માં પાડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પાડ1પાડ2પાડ3પાડ4

પાડ

પુંલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો પ્રકાર; રીત.