ગુજરાતી

માં પાડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાડ1પાડ2પાડ3પાડ4

પાડું1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ભેંસનું બચ્ચું.

મૂળ

दे. पड्डय

ગુજરાતી

માં પાડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાડ1પાડ2પાડ3પાડ4

પાંડુ2

વિશેષણ

 • 1

  ફીકું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં પાડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાડ1પાડ2પાડ3પાડ4

પાંડુ3

પુંલિંગ

 • 1

  એક રોગ; કમળો.

ગુજરાતી

માં પાડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાડ1પાડ2પાડ3પાડ4

પાંડુ4

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  પાંડવોના પિતા.

ગુજરાતી

માં પાડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાડ1પાડ2પાડ3પાડ4

પાડ

પુંલિંગ

 • 1

  ઉપકાર; આભાર.

ગુજરાતી

માં પાડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાડ1પાડ2પાડ3પાડ4

પાડ

પુંલિંગ

સુરતી
 • 1

  સુરતી સોનીની કામ કરવાની જગા.

ગુજરાતી

માં પાડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાડ1પાડ2પાડ3પાડ4

પાડ

પુંલિંગ

 • 1

  સમતા; સરખાપણું.

 • 2

  ભાવ; કિંમત.

ગુજરાતી

માં પાડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાડ1પાડ2પાડ3પાડ4

પાડ

પુંલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો પ્રકાર; રીત.