પાડૂઘલો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાડૂઘલો

પુંલિંગ

  • 1

    સગર્ભા થવાથી તેનું ધાવણું બાળક નબળું થઈ જાય તે.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સગર્ભા થવાથી તેનું ધાવણું બાળક નબળું થઈ જાય તે.