પાડોશી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાડોશી

  • 1

    પડોશી; પડોશમાં રહેનાર.