પાડો મૂંડે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાડો મૂંડે એવું

  • 1

    આવડત કે અક્કલ વિનાનું.