પાડ વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાડ વાળવો

  • 1

    ઉપકારનો બદલો આપવો.