પાણિયારાનો મુનશી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણિયારાનો મુનશી

  • 1

    ઘરકૂકડો માણસ; ઘરમાં કે સ્ત્રીઓ આગળ જ બહાદુરી મારનારો.