પાણીના રેલાની પેઠે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણીના રેલાની પેઠે

  • 1

    સપાટાબંધ; ક્ષણ વારમાં.