પાણીની પેઠે રાહ જોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણીની પેઠે રાહ જોવી

  • 1

    ઘણી જ આતુરતાથી રાહ જોવી.