પાણીનો પરપોટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણીનો પરપોટો

  • 1

    ક્ષણિક વસ્તુ.