પાણીને મૂલે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણીને મૂલે

  • 1

    નહિ જેવી કિંમતે; ખૂબ સસ્તું.