પાણીમાં પારો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણીમાં પારો પડવો

  • 1

    ફરી હાથ ન આવે તેવી રીતે જતું રહેવું.