પાણીમાં મૂઠીઓ ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણીમાં મૂઠીઓ ભરવી

  • 1

    મિથ્યા પ્રયાસ કરવો.