પાણી ઉતરાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી ઉતરાવવું

  • 1

    મહેનત કરાવવી; મુશ્કેલી પાડવી.