પાણી ખરું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી ખરું કરવું

  • 1

    કેવળ ડિંગ મારવાની ટેવ હોવી.