પાણી ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી ચડવું

  • 1

    જુસ્સો આવવો; શૂર ચડવું.

  • 2

    પાણી વધવું; રેલ આવવી.