પાણી ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી ચડાવવું

  • 1

    ઉશ્કેરવું; શૂર ચડાવવું.

  • 2

    હથિયાર કે લોખંડને પાણી પાવું.

  • 3

    ઢોળ ચડાવવો (?).